Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Giáo án - Lò Văn Việt - nhiệm vụ phân công Văn 7,9
  | Lò Văn Việt - THCS xã Mường Mít | 183 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đinh Văn Quý nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 7A2, Toán 8A1, Lý 6A1, Lý 9. (Năm 2020-2021)
  | Đinh Văn Quý - THCS xã Mường Mít | 160 lượt tải | 33 file đính kèm
 • Chương Xuân Cương PCMV 2020-2021: Đia 6,7,8,9, Sinh 8
  | Chương Xuân Cương - THCS xã Mường Mít | 69 lượt tải | 60 file đính kèm
 • GIAO AN 2020-2021
  | Nguyễn Văn Long - THCS xã Mường Mít | 70 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thục nhiệm vụ được phân công giảng dạy: Công nghệ 6,7,8 ,9 năm 2020-2021
  | Nguyễn Thị Thục - THCS xã Mường Mít | 385 lượt tải | 49 file đính kèm
 • Nguyễn Tuấn Trung, nhiệm vụ giảng dạy Hóa 8A2, Hóa 9A1
  | Nguyễn Tuấn Trung - THCS xã Mường Mít | 161 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Giáo án - Đồng Minh Ngọc - nhiệm vụ phân công Tiếng Anh khối 6,7,8,9
  | Đồng Minh Ngọc - THCS xã Mường Mít | 161 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Lò Văn Thành, nhiệm vụ phân công sử 6A2,7A2,9A1,GDCD K6,K8,K9,mĩ thuật K6,AN K7
  | Lò Văn Thành - THCS xã Mường Mít | 101 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Giáo án - Hoàng thế mạnh GD sinh k6,8,9- hóa 8A1, 9A2
  | Hoàng Thế Mạnh - THCS xã Mường Mít | 160 lượt tải | 22 file đính kèm
 • Giáo án -Nguyễn Văn Thuận - Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 6A1; Toán 8A2; Lí 6A1; Lí 9A1-9A2
  | Nguyễn Văn Thuận - THCS xã Mường Mít | 178 lượt tải | 9 file đính kèm