Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Phạm Văn Thùy - Lịch Báo Giảng tuần 30
  | Phạm Văn Thùy - THCS xã Khoen On | 24 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cầm Văn Biên. THCS Khoen on. Lịch báo giảng. Nhiệm vụ phân công giảng dạy: Toán 8A3,4, Lí 8A3,Lí 6A3,4,
  | Cầm Văn Biên - THCS xã Khoen On | 68 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lò Văn Xương: PCNV: Dạy Văn 7A1,2; Văn 9A1
  | Lò Văn Xương - THCS xã Khoen On | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lò Xuân Hoà Phân công nhiệm vụ chủ nhiệm 6A4, Dạy Toán 6A3, 6A4, Vật Lí 8A4, 9A2
  | Lò Xuân Hòa - THCS xã Khoen On | 121 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phạm Huy Thành
  | Phạm Huy Thành - THCS xã Khoen On | 40 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÊ QUANG TÚ: Lịch báo giảng 2020 -2021
  | Lê Quang Tú - THCS xã Khoen On | 64 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÒNG THỊ HẬU SỔ BÁO GIẢNG
  | Tòng Thị Hậu | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ngô Quốc Hưng - Giảng dạy môn Sinh học lớp 7A3, 7A4, 8A3, 8A4, 9A2. Công nghệ 8A3, 8A4, 7A3
  | Ngô Quốc Hưng - THCS xã Khoen On | 90 lượt tải | 7 file đính kèm
 • Ngà Văn Tích - Lịch báo giảng
  | Ngà Văn Tích - THCS xã Khoen On | 135 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LỊCH BÁO GIẢNG
  | Vũ Thế Bảo - THCS xã Khoen On | 63 lượt tải | 1 file đính kèm