Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Lịch báo giảng tuần 15 (buổi chiều)
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 80 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 15 (buổi sáng)
  | Lê Văn Thảo - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo giảng tuần 15
  | Lê Thanh Mai - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giàng Văn Kim. Lịch báo giảng. Tuần 15
  | Giàng Văn Kim - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 42 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Giàng Văn Kim. Lịch báo giảng tuần 14
  | Giàng Văn Kim - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 81 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Tong Thi Hien giang day sinh 7,8,Hoa 8,9 cong nghe 6,7 CN 8
  | Tòng Thị Hiền - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 92 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÒ Văn HUng Lịch báo giảng tuần 13
  | Lò Văn Hung - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 36 lượt tải | 1 file đính kèm
 • LÒ Văn HUng Lịch báo giảng tuần 12
  | Lò Văn Hung - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 37 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thành Trung dạy Địa 6, 7, 8, 9, Lịch sử 6, Âm nhạc 7, 8, Thể dục 6, 8
  | Nguyễn Thành Trung - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 90 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Giàng Văn Kim. Lịch báo giảng tuần 13
  | Giàng Văn Kim - Tiểu học và THCS xã Pha Mu | 39 lượt tải | 2 file đính kèm