Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Lịch báo giảng (Nguyễn Tuấn Trung)
  | Nguyễn Tuấn Trung - THCS xã Mường Mít | 118 lượt tải | 1 file đính kèm
 • lich báo giảng (Nguyễn Thanh Hùng)
  | Nguyễn Thanh Hùng - THCS xã Mường Mít | 57 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thục - Lịch báo giảng
  | Nguyễn Thị Thục - THCS xã Mường Mít | 82 lượt tải | 11 file đính kèm
 • Giáo án - Đồng Minh Ngọc - nhiệm vụ phân công Tiếng Anh khối 6,7,8,9
  | Đồng Minh Ngọc - THCS xã Mường Mít | 161 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Lò Văn Thành, nhiệm vụ phân công sử 6A2,7A2,9A1,GDCD K6,K8,K9,mĩ thuật K6,AN K7
  | Lò Văn Thành - THCS xã Mường Mít | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lò Văn Thành, nhiệm vụ phân công sử 6A2,7A2,9A1,GDCD K6,K8,K9,mĩ thuật K6,AN K7
  | Lò Văn Thành - THCS xã Mường Mít | 157 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo giảng- Nguyễn Văn Thuận - Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 6A1; Toán 8A2; Lí 6A1; Lí 9A1-9A2
  | Nguyễn Văn Thuận - THCS xã Mường Mít | 112 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Báo giảng - hoàng thế mạnh giảng dạy sinh k6,8,9 - hóa 9A2, 8A1
  | Hoàng Thế Mạnh - THCS xã Mường Mít | 113 lượt tải | 13 file đính kèm
 • Chương Xuân Cương,nhiem vu phan cong Địa k6,7,8,9, Sinh K7
  | Chương Xuân Cương - THCS xã Mường Mít | 103 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hà Thị Lan - Báo giảng
  | Hà Thị Lan - THCS xã Mường Mít | 98 lượt tải | 15 file đính kèm