Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • Nguyễn Thị Thuận lịch báo giảng 2020-2021
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thuận lịch báo giảng 2020-2021
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Nguyễn Thị Thuận lịch báo giảng 2020-2021
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 17 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Vũ Thị Oanh NVPC: Ngữ văn 7A,E; Lịch sử 9A,B,C; Công nghệ 7A,B,C - Báo giảng năm 2020 - 2021
  | Vũ Thị Oanh - THCS xã Mường Than | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Vũ Thị Oanh NVPC: Ngữ Văn 7A,E; Sử 9A,B,E; C. Nghệ 7A,C,E - Báo Giảng năm học 2020 - 2021
  | Vũ Thị Oanh - THCS xã Mường Than | 44 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Bùi Thị Xuân; NVPC: Chủ nhiệm 9E; N Văn 9E; Sử 8ABC; Sử 9DE; Công nghệ 6AB
  | Bùi Thị Xuân - THCS xã Mường Than | 39 lượt tải | 6 file đính kèm
  Báo giảng
 • Báo giảng Trịnh Thị Thanh Bình 2020-2021
  | Trịnh Thị Thanh Bình - THCS xã Mường Than | 57 lượt tải | 7 file đính kèm
  Báo giảng
 • Nguyễn Thị Thuận lịch báo giảng 2020-2021
  | Nguyễn Thị Thuận - THCS xã Mường Than | 62 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Dương Thành Nam. Dạy môn: Toán 8AC; TD 7AB; TD 6BCE
  | Dương Thành Nam - THCS xã Mường Than | 51 lượt tải | 11 file đính kèm
  Báo giảng
 • Hà Văn Giang, Báo giảng năm học 2020-2021, PCNV: Chủ nhiệm 6D, Toán 6BD, Vật lí 6E,9AD, Công nghệ 8AB, Mĩ thuật 9A
  | Hà Văn Giang - THCS xã Mường Than | 39 lượt tải | 1 file đính kèm