Giáo án cấp THCS toàn huyện
 • BÁO GIẢNG
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG TUÂN 12
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 11
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 17 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG CÁC TUẦN
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 16 lượt tải | 0 file đính kèm
 • báo giảng
  | Bạc Cầm Tuấn - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Văn 8( Tuần 6)
  | Lò Văn Luân - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 22 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Lịch báo giảng tuần 11
  | Nguyễn Văn Tú - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BÁO GIẢNG TUẦN 11 - Trần Thị Bích Vân - Giảng dạy văn 6a2, văn 7a1,3
  | Trần Thị Bích Vân - PTDTBT THCS xã Tà Mung | 20 lượt tải | 10 file đính kèm