Giáo án cấp THCS toàn huyện
  • Phần mềm chỉnh sửa Video Movie Maker
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 46 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm VideoPad Video Editor cắt ghép.chỉnh sửa Video
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 49 lượt tải | 1 file đính kèm
  • Phần mềm tiện ích văn phòng
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 247 lượt tải | 19 file đính kèm