Giáo án cấp THCS toàn huyện
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2017-2018
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 142 lượt tải | 8 file đính kèm
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2018-2019
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 129 lượt tải | 6 file đính kèm
  • Sáng kiến tiêu biểu năm học 2016-2017
    | Phòng GD&ĐT Huyện Than UYên | 129 lượt tải | 8 file đính kèm