Thực hiện Chương trình GDPT năm 2018, Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung tổ chức cho CBQL, giáo viên dự kiến dạy lớp 2 năm học 2021-2022 tham gia Hội thảo chia sẻ những ...
14/03/2021 6 Lượt xemXem tiếp
Tổng vệ sinh sau tết để đón học sinh tới trường của THCS xã Mường Cang
10/03/2021 7 Lượt xemXem tiếp
      Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam góp phần quảng bá giá trị, vẻ đẹp truyền thống tà áo dài gắn với người phụ nữ Việt Nam,  ...
08/03/2021 86 Lượt xemXem tiếp