Slide trang chủ
 • Tập thể CBGV nữ
 • Hội nghị CNVC
 • Tập thể GV nam
 • Tập thể GV nam
 • Tập thể GV trường TH&THCS Lê Lợi
 • GV nam của trường TH&THCS Lê Lợi
 • Đ/c Trưởng phòng GD trong buổi gặp mặt chia tay đ/c Chi
 • HS Lớp 2 tham gia CT bảo vệ lòng hồ
 • Kết nạp và chuyển Đảng chính thức
 • IMG20190923145339_b521d60536
 • IMG20190923141807_f695ab2fec
 • Hội thi Đua tài Thông minh nhanh trí 2019-2020
 • Khử trùng dịch bệnh Corona
 • Tiết mục văn nghệ của HS lớp 9 năm học 2018
 • Tap_huan_CTGDPT_2018_a2910858a2
 • Tiết mục múa của GV nữ đón trường Chuẩn quốc gia năm 2018-2019
 • Đ/C Đào Việt Bắc BT chi bộ HT chúc tết nhà trường
 • FB_IMG_1582659121580_2c14fd5365
 • Đ/c Đào Việt Bắc BT chi bộ
 • Tập thể Chi bộ trường TH&THCS
 • IMG_20200225_102323_548_a3e734229d
 • Ban chi ủy nhiệm kì 2020 -2022
 • IMG_20200225_081037_870_7113b014a5
 • Đại hội Chi bộ nhiệm kì 20-25
 • FB_IMG_1582659149416_4466bf42bf
 • FB_IMG_1583623148231_e8b11cdf50
 • Khai giảng 2020
 • Khai giảng 2020
 • Giọt hồng Sông Đà 2020
 • Khai giảng 2020
 • Khai giảng 2020
 • Khai giảng 2020
 • 20/11/2020
 • IMG_20200905_073428_831_0ca1b4d83d
 • Truyền thông chống buôn bán người
 • Truyền thông chống buôn bán người
 • Truyền thông chống buôn bán người
 • Truyền thông chống buôn bán người_24/11/20
 • Tìm hiểu công tác chữ thập đỏ trường học 28/11/20
 • truyền thông vệ sinh trường học 27/11/20
 • truyền thông vệ sinh trường học 27/11/20
 • 20/11/20
 • 19/11/20
 • 20/11/20
 • 20/11/20
 • 20/11/20
 • FB_IMG_1605982562529_c75247108c
 • Tuyen truyen ATGT
 • 20/11/20
 • Tuyên truyền ATGT
 • Ngày hội Tiến bước lên đoàn
 • z2392562549053_655b7fdaf1564815d3827b1f8df4aa10_a4879b8860
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • 22/3/2021
 • z2428206419419_b2e01b08470d852c211ce3f214fa9095_9abba0cdef
 • FILE_20210411_094112_FB_IMG_1618108667444_398370291d
 • z2428208458815_9d08eb7c8c0699d86ceaa9cead260017_d6153c920f
 • FILE_20210411_094112_IMG_20210410_093323_277_12199ada2f