I. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG: TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

      Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho - Xã Ma Li Pho - Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu được thành lập vào tháng 09/2004 theo QĐ số: 356/QĐ-UBND ngày 15/06/2004 của UBND huyện Phong Thổ. Đến ngày 01/03/2015 trường được đổi tên thành Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho theo QĐ số: 184/QĐ-UBND của UBND huyện Phong Thổ.

       Đến năm học 2019 - 2020 Mục tiêu chung của nhà trường là nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, chất lượng hai mặt giáo dục, đảm bảo duy trì bền vững chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chú trọng 8 môn văn hóa cơ bản, với khối 9 đặc biệt là 03 môn Toán, Văn,Tiếng Anh. Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi. Duy trì và nâng cao kết quả PCGDTHCS lên mức độ 2.

a. Về sĩ số:

          - Huy động HS trong độ tuổi đến trường: 208/213 = 96,5% trở lên.

          - Tuyển sinh khối 6 đạt 77/77 HS  = 100%;

          - Duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần: 97% trở lên;

         - Số lượng HS bỏ học: dưới 0,4%

          b. Về chất lượng :

            Tổng số học sinh: 252 em ( 02 KT không đánh giá)

           Hạnh kiểm: 100% đạt từ TB trở lên. Trong đó:

          + Khá, tốt: 238/249= 95,2%

          + Trung bình 12/249= 4,8%

         Học lực: 100% đạt từ TB trở lên. Trong đó:

+ Giỏi: 18/249= 7,2%

            + Khá: 94/249= 37,8%

             + TB: 137/249= 52,2%

         - Học sinh lên lớp thẳng đạt 97% trở lên;

         - Tỷ lệ % học sinh đạt điểm kiểm tra học kỳ từ 5,0 trở lên đạt 82%.

         - Học sinh tốt nghiệp THCS: Số lượng đạt 43/43 = 100%;

         - Tỷ lệ HS thi vào DTNT đạt điểm 5 trở lên (nếu có) đạt 50% và không có HS bị điểm liệt.

Về bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp:

      - Học sinh giỏi:

+ Cấp trường: 80%/TS HS dự thi.

+ Số lượng học sinh đạt giải cấp huyện: 50%/tổng số HS dự thi.

+ Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh: 20% trở lên.

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

        1. Đội ngũ CBGV-CNV:

              Tổng số CBGV-NV = 24 đ/c.

              + Ban giám hiệu: 03 đồng chí; TĐCM: ĐH: 03; TCLLCT: 03. Nam: 02; Nữ: 01; ĐV: 03; Dân tộc: 0.

                   + Giáo viên: 14 đ/c. ( Biên chế thành 02 Tổ); TĐCM: ĐH: 09; CĐ: 5 (Trên chuẩn 80%, đạt chuẩn 20%). Nam: 06; Nữ 08; ĐV: 10. Dân tộc: 05

              + Nhân viên: 07 đ/c. ( Biên chế 01 tổ HC-VP); ĐH: 02; CĐ: 02; TC: 01; ĐV: 03; Nam: 05; Nữ: 02. Dân tộc: 04.

        2. Chi bộ Đảng:

              Trường có Chi bộ độc lập gồm 20 ĐV trực thuộc Đảng bộ xã Ma Li Pho

              + Tổng số: 20 ĐV. Trong đó ĐV dân tộc: 05; Nam: 12; Nữ: 08; ĐV chính thức: 18; ĐV dự bị: 02.

              + Ban chi ủy gồm 03 đ/c. ( 01 Bí thư; 01 Phó bí thư và 01 chi ủy viên)

        3. Công Đoàn: 

              + Tổng số: 24 CĐV

            + BCH CĐ nhiệm kỳ 2019 - 2020 gồm 03 đồng chí. ( 01 Chủ tịch, 01 Phó CT và 01 Ủy viên; Nam 01, nữ: 02).

           4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 

              + Tổng số đoàn viên: 04 đ/c

              + Do đ/c Trần Xuân Tươi đảm nhận và trực tiếp tổ chức thực hiện kế hoạch Đoàn  theo chủ đề, chủ điểm đề ra đạt kết quả tốt nhất.

           5. Đội TNTP HCM: 

                   + Tổng phụ trách: Lò Thị Tâm

                   + Tổng số Chi đội: 07

                   + Tổng số Đội viên: 252

III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC

          1. Nhà trường

          - Tập trung quán triệt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới mọi tập thể, cá nhân CBVC và học sinh góp phần nâng cao nhận thức và hành động đúng nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ GD&ĐT theo cấp học đáp ứng yêu cầu cách mạng CNH - HĐH đất nước.

         - Giáo dục THCS  nhằm giúp học sinh củng cố, phát triển những kết quả của giáo dục Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học Trung học phổ thông, trung cấp học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên, chất lượng hai mặt giáo dục, đảm bảo duy trì bền vững chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia. Chú trọng 8 môn văn hóa cơ bản, với khối 9 đặc biệt là 03 môn Toán, Văn,Tiếng Anh. Nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi. Duy trì và nâng cao kết quả PCGDTHCS lên mức độ 2.

Chất lượng đội ngũ: Tổng số CBGV-NV: 24 đ/c

 + Xếp loại theo NĐ 56:

           + 100% CBGV-NV đạt HTTNV trở lên. Trong đó HTXSNV: 17/24  = 70.9%

           + HTTNV: 6/23 =  29.1%

 + Thi đua khen thưởng:

 - Cá nhân: 100% CBGV-NV đạt LĐTT.

                             + Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 4/24 = 16.6%

                             + Hình thức khen thưởng: UBND huyện khen

+ UBND tỉnh tặng bằng khen từ 1-2 đ/c.

  • Đối với tập thể:

    + Danh hiệu:  Danh hiệu TTLĐXS – Bằng khen của UBND tỉnh.     

      2. Giáo viên

- Tổ chức triển khai đăng ký chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với từng giáo viên trong nhà trường, gắn kết quả và hiệu quả công việc trong việc bình xét nâng lương và thi đua của cán bộ giáo viên và nhân viên.

- Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường bằng cách thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong trường học, xử lý kịp thời các vi phạm theo đúng nội quy, quy chế của nghành và nhà trường, của các tổ chức trong nhà trường đã được thông qua trong hội nghị công nhân viên chức.

- Nâng cao hiệu quả các họat động bồi dưỡng chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề của nhà trường với mục tiêu tập trung vào các điểm yếu, hạn chế về chất lượng.

- Động viên cán bộ giáo viên, công nhân viên tự học để nâng cao trình độ tin học để áp dụng trong công tác quản lý, soạn, giảng, …

- Thực hiện nghiêm túc việc bình xét thi đua, đánh giá cán bộ, giáo viên và nhân viên theo đúng chuẩn nghề nghiệp quy định.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường có năng lực và trình độ chuyên môn; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, nhiệt tình với công việc và có trách nhiệm cao trong công tác nhằm đáp ứng yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia.

-  Xếp loại chuyên môn:         

- Đối với BGH :

                   + Xếp loại Giỏi: 3/3 = 100%

- Đối với giáo viên : Phấn đấu 100% xếp loại từ khá trở lên.

                   + Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 10/14 đồng chí = 71%.

                   + Giáo viên dạy khá cấp trường: 4/14 đồng chí = 29%.

- Nâng cao việc thực hiện kỉ cương nề nếp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong nhà trường. Nâng cao năng lực và hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo của Ban giám hiệu, trưởng các đoàn thể trong nhà trường.   

        3. Học sinh

        Giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành những công dân tương lai: mạnh về thể chất, sáng về trí tuệ, giàu có về tâm hồn, có kỹ năng sống tốt, biết tự học, có tinh thần trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo không ngừng.   

     Tổng số học sinh: 252 em ( 02 KT không đánh giá)

      Hạnh kiểm: 100% đạt từ TB trở lên. Trong đó:

          + Khá, tốt: 238/249= 95,2%

          + Trung bình 12/249= 4,8%

      Học lực: 100% đạt từ TB trở lên. Trong đó:

+ Giỏi: 18/249= 7,2%

          + Khá: 94/249= 37,8%

          + TB: 137/249= 52,2%

     - Học sinh lên lớp thẳng đạt 97% trở lên;

     - Tỷ lệ % học sinh đạt điểm kiểm tra học kỳ từ 5,0 trở lên đạt 82%.

     - Học sinh tốt nghiệp THCS: Số lượng đạt 43/43 = 100%;

     - Tỷ lệ HS thi vào DTNT đạt điểm 5 trở lên (nếu có) đạt 50% và không có HS bị điểm liệt.

     Về bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp:

          - Học sinh giỏi:

+ Cấp trường: 80%/TS HS dự thi.

+ Số lượng học sinh đạt giải cấp huyện: 50%/tổng số HS dự thi.

+ Số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh: 20% trở lên.

        4. Phương châm giáo dục: 
        - Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
        - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
         - Giao lưu và hội nhập quốc tế qua việc chú trọng dạy môn ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, tổ chức liên kết với một số trường quốc tế giúp học sinh làm quen với môi trường giáo dục chuẩn quốc tế.
        - Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

        - Tập trung nâng cao chất lượng GD 2 mặt HS. Duy trì bền vững chất lượng trường chuẩn, chú trọng các môn Toán, Văn, T. Anh.

         - Nâng cao số lượng, chất lượng mũi  nhọn trong công tác ôn thi HS giỏi các cấp.

        5. Phương thức hoạt động của trường: 
        * Hoạt động dạy và học:

        - Thực hiện tự đánh giá nhà trường theo TT18/2018 của Bộ GD&ĐT đảm bảo đạt mức độ 2. Xây dựng KH cụ thể, phấn đấu duy trì các tiêu chí, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. Xây dựng trường học sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

        - Xét duyệt đảm bảo đối tượng HS, quản lí và nuôi dưỡng tốt theo quy định. Chú trọng nuôi dưỡng đảm bảo dinh dưỡng, khẩu phần, VSATTP, rèn kỹ năng sống cho HS.

        - Chú trọng công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo trong việc xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng đủ cho nhu cầu hoạt động của nhà trường theo hướng phát triển, xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm xanh – sạch – đẹp và an toàn.

      - Thực hiện chi tiêu tài chính theo quy định của luật ngân sách, giải quyết kịp thời, đúng đủ mọi chế độ chính sách cho CBGV-NV và học sinh

     - Kết hợp với Ban đổi mới giáo dục xã, Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã trong công tác tuyên tuyền giáo dục. Đảm bảo duy trì sĩ số HS đạt 100%. Duy trì tỷ lệ HS chuyên cần trên 96%.

   - Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Thực hiện kí cam kết chất lượng gắn với đăng kí thi đua. Đổi mới trong công tác thi đua từ nhận thức đến mục tiêu thi đua. Khách quan, công bằng, lấy tác dụng, hiệu quả, chất lượng và tính bền vững làm căn cứ đánh giá trong thi đua, khen thưởng
        - Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
        - Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
       - Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện, thi học sinh thanh lịch…với các trường bạn, các trường trong khu vực.
        - Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, các tổ chức xã hội, giao lưu các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

                               Ban giám hiệu Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho