Nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng kế oạch, triển khai và thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo hướng bối cảnh địa phương, vừa qua bộ phận chuyên môn mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Tè tổ chức đợt tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giáo viên bậc Mầm non trong toàn huyện.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021; nhằm nâng cao chất lượng việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn trong các đơn vị trường trong toàn huyện, vừa qua  bậc học Mầm non tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên các đơn vị trường trong toàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt bồi dưỡng: