Nhà trường tổ chức một số hoạt động rèn kỹ năng sống cho học sinh nội trú

Học sinh thi làm chổi 

Học sinh thi làm đũa 

Giáo viên cắt tóc cho học sinh nội trú 

Qua những hoạt động bổ ích trên, giúp các em tích lũy được những kỹ năng sống