Thực hiện mô hình vườn rau sạch

Với sự thuận lợi về địa hình và khuôn viên nhà trường rộng, ban quản trú đã đăng kí thực hiện mô hình vườn rau sạch và chăn nuôi lợn. Qua việc làm thiết thực, suqwwj hướng dẫn của giáo thầy cô phụ trách đã góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh hằng ngày:  Rèn luyện ý thức tự giác trong lao động, giáo dục ý thức tự phục và kĩ năng chăm sóc rau, nuôi lợn. Hoạt động đã đem lại ý nghĩa thiết thực, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu lao động cho các em và tạo sự thân thiện giữa thầy cô và các em,..

chăm soc rau
Thu hoạch rau