Thực hiện Quyết định số 1436/QĐ - UBND ngày 06/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận kết quả PCGD, xóa mù chữ các huyện, thành phố năm 2020

Nhằm đánh giá, công nhận kết quả công tác PCGD, MXC năm 2020 của các huyện thành phố, vừa qua ngày 14/12/2020. Đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả công tác PCGD của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu vào kiểm tra công tác PCGD, XMC huyện Mường Tè năm 2020.

Ngày 19/11/2020. Đoàn kiểm tra tổ chức Tổng kết công tác kiểm tra công nhận PCGD, đánh giá trường học an toàn - xanh - sạch - đẹp; công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021. Qua kiểm tra đánh giá, đoàn kiểm tra kết luận huyện Mường Tè đạt chuẩn PCGD trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn PCGDTH ĐĐT mức độ II và đạt chuẩn PCGD THCS mức độ I. Có 16/16 trường được công nhận trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn năm 2020; có 03 trường được đánh giá công nhận đạt chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch giao.

Dưới đây là một số hình ảnh trong đợt kiểm tra:

Nhãn