Năm 2018 sắp qua năm 2019 đang gõ cửa, nhìn lại việc đã làm trong cả một năm đúc rút những bài học đáng giá trong công tác quản lý chỉ đạo và điều hành ngành Giáo dục nhích lên từng nấc thang thành công là mồ hôi, công sức của tập thể cán bộ công chức viên chức phòng Giáo dục nói chung và tập thể Ban chi ủy - ban lãnh đạo phòng nói riêng

Cứ như vậy, hàng năm đều vào tháng 12 đánh giá mốc quan trong của việc sắp xếp công việc của tập thể các cơ quan đơn vị trong toàn huyện cùng nhau tập hợp cán bộ công chức viên chức và đặc biệt là đội ngũ Đảng viên trong chi bộ đơn vị lại để cùng nhau nhìn nhận lại một cách tổng thể những công việc những hoạt động của cá nhân được giao, nhiệm vụ của cơ quan chi bộ đã thực hiện trong một năm qua (ưu điểm và hạn chế) để cùng nhau góp ý và đưa ra những phương hướng tổ chức thực hiện hiệu quả và thành công nhất.

Chi bộ Phòng GD&ĐT cùng là 01 trong rất nhiều các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc sự quản lý chỉ đạo của UBND huyện cũng tổ chức hoạt động Kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên trong đơn vị năm 2018. Vừa qua, ngày 19/12/2018 Chi bộ Phòng GD đã long trọng tiến hành Hội nghị kiểm điểm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Hiển - Phó chủ tịch UBND huyện và một số đại biểu khách mời cũng đến dự Hội nghị.

Đ/c Trần Đức Hiển - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tiến hành thực hiện trong một ngày trong đó buổi sáng chi bộ thực hiện công tác đánh giá, kiểm điểm cá nhân từng đảng viên trong đơn vị. Với mục đích góp ý mang tính chất xây dựng cho cá nhân và tập thể để có những cái nhìn khách quan, đúng đắn về quá trình chỉ đạo của tập thể Chi ủy và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân Đảng viên trong chi bộ trong cả một năm và góp ý vào những nội dung, phương hướng nhiệm vụ trong năm tiếp theo. Tiếp đó là việc kiểm điểm tập thể chi ủy và từng đồng chí lãnh đạo đơn vị được thực hiện vào buổi chiều cùng ngày. Những nhận xét góp ý của các đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan đơn vị sẽ được bổ sung vào bảo kiểm điểm của từng cá nhân và được lưu lại trong hồ sơ đánh giá năm cũ, đến năm sau sẽ được đối chiếu kết quả rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân có những chuyển biến rõ nét hay không, đó cũng là một trong những minh chứng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và cũng là 01 tiêu chí trong việc xếp loại đảng viên trong năm đó.

Đ.c Lý Mỹ Ly - Bí thư chi bộ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Khai mạc Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018

Năm 2018 cũng được coi là một năm có nhiều thành tích đáng kể đối với công tác lãnh, chỉ đạo và thực hiện của tập thể Chi bộ và một số bộ phận chuyên môn trong đơn vị cụ thể:

Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Chi bộ Giáo dục để tuyên truyền đến cán bộ, CCVC, đặc biệt là việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số: 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để quán triệt, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Đã tuyên truyền, triển khai tới 100% các đồng chí cán bộ trong cơ quan thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đặc biệt thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của địa phương nơi cư trú. 100% cán bộ có tinh thần học tập để nâng cao trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. 

Chỉ đạo điều hành cơ quan thực tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; định hướng về nhiệm vụ phát triển sự nghiệp GD&ĐT theo nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện và Chi bộ Giáo dục. Đã xác định các chương trình trọng tâm, các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, tập trung các nguồn lực đầu tư vào các điểm vùng sâu, vùng xa. Tham mưu đề xuất với huyện để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và sử dụng ngân sách hợp lý; bảo đảm chế độ quản lí tài chính, tài sản theo quy định của Bộ Tài chính và Nhà nước.

Xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của ngành, từng đơn vị. Trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch chỉ đạo năm học từ phòng đến các đơn vị trường và đưa các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CB,CCVC, học sinh và nhân dân các dân tộc trên toàn huyện.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các đợt kiểm tra. Có giải pháp khắc phục những vấn đề còn yếu kém, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện. Coi trọng sơ kết, tổng kết thực tiễn; đề ra chủ trương và giải pháp đúng đắn cho nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm.

Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường tạo điều kiện để cán bộ, CCVC chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; cải tiến tác phong và lề lối làm việc, tập chung nâng cao chất lượng dạy học.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các chuyên đề, tổ chức các nhóm cốt cán xuống các đơn vị trường giúp đỡ về công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn; phân công cán bộ phụ trách các xã để huy động học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.  

Tích cực thực hiện các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người quản lí, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực tốt, phân công đúng người đúng việc trong công tác, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển giáo dục gắn với phát triển kinh tế - xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng các quy định về công tác cán bộ; phát huy dân chủ trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng và đề nghị bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ và xét thi đua khen thưởng kỷ luật.

* Chất lượng học sinh

- Bậc Mầm non:

Tỷ lệ huy động trẻ mầm non ra lớp đạt 68,5% tăng 5,1% so với năm học trước trong đó huy động trẻ Nhà trẻ 832/2649=31,4%; Mẫu giáo 3403/3530=96,4%; riêng trẻ 5 tuổi 1174/1177=99,7%; tỷ lệ chuyên cần 93,2%; tỷ lệ trẻ đạt chất lượng giáo dục 94,8%.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ tại các trường mầm non. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm từ 5% đến 7% so với đầu năm học.

100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN và được tăng cường tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1. Đa số trẻ đến trường đều ngoan, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, có nề nếp thói quen vệ sinh, nề nếp học tập.

- Bậc Tiểu học:

Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào vào lớp 1 đạt 100%. Huy động 99,9% trẻ trong độ tuổi 6-10 tuổi đến trường. Tỷ lệ học sinh chuyên cần đạt trên 95%. Có 14/17 trường huy động học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5 về trung tâm học với 112 lớp và 1551 học sinh.

Đánh giá chất lượng giáo dục các môn học: HHT: 934/5278 = 17,7%; HT: 4236/5278 = 80,3%; CHT: 108/5278 = 2% (so với năm học 2016-2017, HHT tăng 3,9%; HT tăng 5,6%; CHT giảm 9,5%).

Đánh giá kết quả về Năng lực, Phẩm chất: Tốt: 934/5278 = 17,7%; Đạt: 4236/5278 = 80,3%; CCG: 108/5278 = 2% (so với năm học 2016-2017 Tốt tăng 3,9%; Đạt tăng 5,6%; CCG giảm 9,5%).

Tỷ lệ chuyển lớp (tính cả HS khuyết tật): 5291/5401 đạt 98%; Tỷ lệ HTCTTH (tính cả HS khuyết tật): 1020/1047 đạt 97,4% (so với năm học 2016-2017, tỷ lệ chuyển lớp tăng 9,3%, tỷ lệ HTCTTH tăng 9,6%).

- Bậc THCS:  

Huy động được 96,9% học sinh ra lớp, duy trì sĩ số trẻ đi học chuyên cần đạt 91 %. Tỷ lệ học sinh đạt học lực từ Trung bình trở lên đạt 93,8% trong đó học sinh khá giỏi chiếm 30,1%.

Học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện đạt 90/241 = 37,3%; học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 19/40 = 47,5% (chỉ tiêu 30,6) vượt chỉ tiêu đề ra 16,9%; học sinh đạt giải thi STKHKT cấp tỉnh đạt 04/06 dự án = 66,7%; trong đó có 01 dự án đoạt giải nhì cấp tỉnh (Vượt chỉ tiêu đề ra).

* Chất lượng đội ngũ

Kết quả đánh giá phân loại cán bộ cuối năm học 2017 - 2018 với 1388 số cán bộ được đánh giá trong đó: HTSX nhiệm vụ 469/1388 đạt 33,8%; HTT nhiệm vụ 764/1388 đạt 55%, HT nhiệm vụ 142/1388 đạt 10,2%, KHT nhiệm vụ 13/1388 chiếm 0,9%.

Tổ chức cho 89 giáo viên tham gia kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, số giáo viên đạt giải trong kỳ thi là 41/89 = 46% trong đó: Bậc Mầm Non đạt 21/30 = 70%; Bậc Tiểu học đạt 13/25 = 52%; Bậc THCS đạt 7/34 = 20,6%.

* Cơ sở vật chất

Tổng số phòng học 823 phòng trong đó kiên cố 493 phòng; bán kiên cố 159 phòng, tạm 171 phòng.

Trong năm 2018, tổng số phòng được xây mới 149 phòng trong đó phòng học 92; phòng bán trú 48; phòng công vụ 9; số phòng lớp học được sửa chữa trong năm 52 phòng và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

56/56 trường được trang cấp, đầu tư thiết bị đồ dùng dạy học, đồ dùng thiết bị ngoài trời với tổng số tiền 6.001.000.000 đồng

*Công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường chuẩn Quốc gia

Chỉ đạo tốt công tác dạy và học; duy trì và giữ vững công tác phổ cập GD, CMC; công tác phổ cập GD trẻ mầm non 5 tuổi. Phấn đấu xây dựng và được công nhận thêm 3 trường chuẩn Quốc gia (trường PTDTBT Tiểu học Thu Lũm; trường Mầm non Vàng San; Mầm non Mù Cả) nâng tổng số trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện là 17 đơn vị trường.

* Công tác thi đua khen thưởng

Tỷ lệ trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến trên tổng số trường trong toàn ngành: 50/51 = 98%; Tỷ lệ trường đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc trên tổng số trường đạt danh hiệu Tập thể LĐTT: 25/50 = 50%; Tỷ lệ trường được tặng Bằng khen của UBND tỉnh trên tổng số trường đạt danh hiệu Tập thể LĐXS: 13/25 = 52%; 03 tập thể đạt cờ thi đua tỉnh;  27 tập thể UBND huyện tặng Giấy khen.

Tỷ lệ cá nhân đạt LĐTT trên tổng số CB, GV, NV toàn ngành: 1278/1470= 86,9%; Tỷ lệ cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở trên tổng số cá nhân đạt LĐTT: 158/1278 = 12.4%; Tỷ lệ cá nhân đạt CSTĐ cấp tỉnh trên tổng số cá nhân đạt CSTĐCS: 05/158 = 3,2%; Tỷ lệ cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh trên tổng số cá nhân toàn Ngành: 49/1470= 3,3%;  01 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen; 259 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen;

Khen chuyên đề: Bộ GD&ĐT tặng bằng khen 01 tập thể đạt chuẩn Quốc gia 2017-2018; Chủ tịch UBND huyện khen 105 CBGV trong đợt kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, 18 cá nhân có thành tích xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu khen 61 CBGV đạt 5 năm liên tục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không những vậy đơn vị luôn nỗ lực phấn đấu và thực hiện tương đối hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết số 34, Nghị quyết số 05.... và một số mục tiêu kế hoạch khác nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục tại huyện. Xong bên cạnh những ưu điểm, kết quả nổi bật ấy vẫn còn những hạn chế, thiếu xót đáng nói như:

Chất lượng giáo dục toàn diện đã được nâng lên song vẫn còn chênh lệch  giữa các vùng thuận lợi và vùng đặc biệt khó khăn.

Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần ở một số xã còn thấp, đặc biệt là ở các xã, bản vùng cao, vùng biên giới; công tác xã hội hóa giáo dục còn hạn chế.

Tỷ lệ học sinh khá giỏi còn ít, học sinh trung bình chiếm nhiều; chỉ tiêu, chất lượng chưa thực sự bền vững....

Nhìn lại chặng đường 01 năm đơn vị Chi bộ Phòng GD&ĐT huyện có bước tiến khá rõ nét và vững chắc - đây là cũng là những nỗ lực cố gắng đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất cao từ phía từng cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị mang lại. Mong rằng trong những năm tiếp theo Ban chi ủy - Ban lãnh đạo ngành GD - những con người trèo chống và đưa ra phương hướng cho ngành Giáo dục huyện Mường Tè có thật nhiều sức khỏe, có nhiều những biện pháp, giải pháp sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong công tác chỉ đạo để các Đảng viên, công nhân viên trong đơn vị và toàn ngành đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa phần nào đó giúp nền giáo dục huyện nhà có được vị thế mới trong toàn tỉnh.