Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020),Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020). Nhằm tạo cơ hội cho các bạn Thanh niên, đội viên đã trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản thân có nhiều đóng góp cống hiến cho phong trào Thanh thiếu niên.

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp đoàn viên:

Sau lễ kết nạp, Chi đoàn Trường tổ chức đến thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng và tổ chức trồng cây xanh: