Thực hiện theo kế hoạch năm học, Phòng GD&ĐT huyện Mường Tè đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và các tổ giúp việc bồi dưỡng hè năm 2018.Ngày 05/8/2018, Phòng Giáo dục tổ chức khai mạc lớp chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị hè năm 2018 cho CBQL, GV các đơn vị trường học trên địa bàn huyện

Trong đợt bồi dưỡng hè 2018 các đồng chí tham dự sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản về giáo dục chính trị và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Về chính trị:  Ban tuyên giáo huyện ủy huyện Mường Tè đã truyền đạt các vấn đề cơ bản cốt lõi trong các Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; .Những vấn đề kinh tế xã hội của địa phương.  Qua đợt học tập chính trị hè này nhằm bổ sung cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, đang công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn huyện những nội dung cơ bản về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; các vấn đề tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân;  nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị.

 Về bồi dưỡng chuyên môn: Cấp học mầm non thực hiện tích hợp nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục mầm non; Hướng dẫn công tác thống kê; Kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Hướng dẫn thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt. Cấp học tiểu học công tác ra đề kiểm tra theo Thông tư 22 đối với các môn Toán, tiếng Việt. Cấp THCS rút kinh nghiệm quá trình vận dụng phân phối chương trình môn học các khối lớp; ma trận đề kiểm tra và khung nội dung ôn tập lớp 9, thi tuyển sinh vào lớp 10; Kĩ năng xây dựng ma trận đề kiểm tra, thống nhất cấu trúc đề kiểm tra;  Kĩ năng tổ chức hoạt động sinh hoạt chuyên môn; Kĩ năng lựa chọn nội dung dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp phù hợp với đối tượng học sinh. 

 

 Đây là hoạt động thường niên nhằm bồi dưỡng kiến thức về chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, giáo viên. Đặc biệt giúp CBQL, giáo viên cập nhật đầy đủ thông tin về những nội dung đổi mới nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục tại địa phương.

Tham gia lớp bồi dưỡng Chính trị Bậc Mầm non: 342 đ/c; Tiểu học: 402 đ/c; THCS: 258 đ/c; Bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2018 Bậc Mầm non: 81 đ/c; Tiểu học: 339 lượt; THCS: 183 đ/c  cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các đơn vị trường học trong toàn huyện, các lớp đã tiến hành tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn với các hoạt động tích cực, sôi nổi của các thành viên trong lớp.

Với mục tiêu tự học, tự bồi dưỡng. Trong đợt bồi dưỡng thường xuyên hè này các đồng chí CBQL, giáo viên sẽ được phát huy tính chủ động trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng, phương pháp giáo dục nhằm đáp ứng các yêu cầu của đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ tại các đơn vị trường học trong toàn huyện.